Phòng tắm kính

Phòng tắm kinh phẳng mạ vàng KK

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính 135 mạ vàng

Bộ sản phẩm bao gồm : Kính trắng 10 mm cường lực Bản lề kẹp kính 135 Kính Kính x 2 Bộ chống rung ( Inox tròn Fi 25 dày…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính Lùa Hafle

Bộ sản phẩm bao gồm : Kính trắng 10 mm cường lực Bộ bánh xe lùa treo Bộ ray inox hình elip 10×30 Pad đỡ kính 90 x 2 cái…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính phẳng mạ vàng KT

Bộ sản phẩm bao gồm : Kính trắng 10 mm cường lực Bản lề kẹp kính 180 Kính tường x 2 Bộ chống rung ( Inox tròn Fi 25 dày…

Xem Chi Tiết

Cabin phòng tắm mở kính – kính Papo màu inox

Bộ sản phẩm bao gồm : Kính trắng 10 mm cường lực Bản lề kẹp kính 180 Kính – Kính x 2 Bộ chống rung ( Inox tròn Fi 25 dày…

Xem Chi Tiết

Cabin phòng tắm mở trượt 135 PAPO

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Cabin phòng tắm mở kính kính Papo

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính 90 mạ vàng

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính lùa treo inox 10×30 mạ vàng

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính lùa 10×30

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Cửa kính lùa treo Fi25 mạ vàng

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết

Phòng tắm kính 135

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và vận chuyển trong khu vực TP HCM (Áp dụng đối với đơn hàng trên 7.000.000đ). Đối với các…

Xem Chi Tiết